Wat zijn supporters

De redactie van Wijkblad Princenhage heeft als doelstelling u wekelijks van een goed leesbaar Wijkblad te voorzien met daarin het nieuws uit de wijk, achtergrondinformatie, aankondigingen van activiteiten en diverse andere rubrieken. Ook op Facebook en met onze nieuwe website zijn we uiterst actief om u van het laatste nieuws te voorzien.
Dat u ons wekelijkse blad en onze overige mediakanalen bijzonder goed leest en waardeert bleek onlangs uit ons lezersonderzoek.

De redactie van het Wijkblad Princenhage bestaat uit 4 personen die dit geheel op vrijwillige basis doen. Het Wijkblad Princenhage heeft geen enkel winstoogmerk.
Onze enige inkomstenbron zijn de advertenties in ons Wijkblad. Al vele ondernemers sloten een gouden- zilveren- of bronzen supporterspakket af. Hiervoor zijn we onze adverteerders zéér erkentelijk. Zonder hen was het Wijkblad niet mogelijk. 

Omdat we veel vragen kregen hoe je supporter kunt worden hebben we nu de  mogelijkheid om vriendensupporter te worden. Als vriendensupporter kunt u het Wijkblad Princenhage financieel steunen door een vriendendonatie te doen.

Gouden vrienden: donatie vanaf €100,-
Zilveren vrienden: donatie vanaf €50,-
Bronzen vrienden: donatie vanaf €10,-

Indien we uw donatie ontvangen, dan plaatsen we uw naam op een speciale pagina op onze site (tenzij u liever anoniem blijft uiteraard). We zijn met elke donatie blij, waarvoor alvast hartelijk dank.
U kunt uw donatie overmaken op NL 84 RABO 0142 4973 63 t.n.v. stichting Wijkblad Princenhage

Redactie Wijkblad Princenhage