Over de redactie

De Stichting Wijkblad Princenhage brengt 40 maal per jaar een Wijkblad uit wat huis aan huis wordt bezorgd in Princenhage, Westerpark en een deel van de Heuvel met een oplage van 6.500 exemplaren.
Daarnaast hebben we onze website om nieuws te brengen, aankondigingen te doen, verslag te leggen van activiteiten etc., alsmede via Facebook en Instagram.
De inhoud wordt verzorgd door de redactie. Wekelijks vergaderen we op donderdagavond. Tijdens de redactievergadering worden de taken verdeeld en de inhoud van het Wijkblad voor de week erop bepaald.

De redactieleden zijn vrijwilligers, die hier niet betaald voor krijgen. Het gehele blad wordt bekostigd uit advertentieopbrengsten en giften.
Redactionele inhoud, advertenties en bezorging verlopen in eigen beheer van Stichting Wijkblad Princenhage.
De opmaak en het drukken gebeurt via DRD-support.

Voor de mogelijkheden om te adverteren kunt u contact met ons opnemen via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com.

De redactieleden stellen zich hieronder voor:

Redactieleden Wijkblad Princenhage

Joop Willemsen
Na 38 jaar onderwijs, waarvan 36 jaar aan het VMBO in Dordrecht (ong. 650 leerlingen), ben ik nu met flexibel pensioen.
In die 36 jaar heb ik een wisselend pakket aan vakken gegeven: Nederlands, wiskunde, maatschappijleer, informatica, M&M ( dit is een combinatie vak van aardrijkskunde en geschiedenis) en economie. Deze diversiteit beviel mij prima.
Buiten de lestaken kreeg ik, zoals op iedere school gebeurt, ook neventaken toebedeeld. Naast het mentoraat was dat bij mij de rol van ICT-coördinator, de verzorging van het intranet en de eindcontrole op diverse publicaties.
Al die tijd dat ik in Dordrecht werkte heb ik geen moment overwogen uit Princenhage te vertrekken.
Als trouw lezer was ik verrast toen begin dit jaar gevraagd werd om een eindredacteur voor ons Wijkblad. Prettig leesbare artikelen en verslagleggingen, iedere redacteur in zijn stijl, leuke columns, spitse bijdragen van Femke Reuvers, en dat alles in een prima uitstraling. Hierop solliciteren deed ik, buiten het feit dat ik de functie graag vervulde, uit nieuwsgierigheid: wie zijn de mensen achter dit product.
Het is een enorme kluif om iedere week het blad samen te stellen zonder aan kwaliteit in te boeten, en dat op volledig vrijwillige basis. Ik heb veel respect voor dit team en ben er trots op dat ik hier deel van mag uitmaken
Helma Raaiijmakers
Vanaf het sluiten van de zaak (bakkerij Snels) in mei 1998 is Helma haar vrije tijd gaan invullen. Vanaf dat moment is Helma elke maandagmiddag gastvrouw op de pastorie, na de fusie in 2007 parochiehuis geheten, en Helma verzorgt daar wekelijks de Martinuskolom in het wijkblad Princenhage.
In 1998 is Helma gekozen in de parochievergaderingvan de Martinusparochie, na de fusie met de vijf geloofsgemeenschappen is Helma lid van de parochiecommissie van de Martinusparochie geworden.
Vanaf juni 1998 maakt Helma deel uit van de redactie van de Engelbrecht van Nassau, het kwartaalblad van de Heemkunde Kring Breda
Vanaf 1 januari 2001 tot 1 januari 2004 vervulde Helma het voorzitterschap van de Nederlandse Plattelandsvrouwen, tegenwoordig Vrouwen van Nu, in Prinsenbeek.
Vanaf 2001 is Helma, met veel plezier, redactielid van het Wijkblad Princenhage
Corné Wijnings
Corné is binnen het Wijkblad verantwoordelijk voor de financiën, advertentie en bezorgcoördinator. Naast penningmeester bij het Wijkblad is Corné betrokken bij andere verenigingen en stichtingen in Princenhage:
- Penningmeester Wijkblad Princenhage
- Secretaris SGAP (Stichting gemeenschapsaccommodaties Princenhage
- Lid van CV Simpel

Ron Schouwenaar
Ron is verantwoordelijk voor de opmaak en vormgeving van de advertenties in het wijkblad. Is jarenlang actie betrokken geweest bij KBS De Eerste Rith en was het laatste jaar lid van de Oudercommissie. In deze functie verantwoordelijk voor de Tentoonstelling en Magazine 40 jaar KBS De Eerste Rith. Als vormgever mede verantwoordelijk voor diverse boeken over Breda, zoals Singelboek, Breda 750, Breda Buiten, Havenboek etc… Naast zijn werkzaamheden voor het wijkblad heeft hij zijn eigen ontwerpbureau Studio ter Zake. (www.studioterzake.nl)