Over de redactie

De Stichting Wijkblad Princenhage brengt 40 maal per jaar een Wijkblad uit wat huis aan huis wordt bezorgd in Princenhage, Westerpark en een deel van de Heuvel met een oplage van 6.500 exemplaren.
Daarnaast hebben we onze website om nieuws te brengen, aankondigingen te doen, verslag te leggen van activiteiten etc., alsmede via Facebook en Instagram.
De inhoud wordt verzorgd door de redactie. Wekelijks vergaderen we op donderdagavond. Tijdens de redactievergadering worden de taken verdeeld en de inhoud van het Wijkblad voor de week erop bepaald.

De redactieleden zijn vrijwilligers, die hier niet betaald voor krijgen. Het gehele blad wordt bekostigd uit advertentieopbrengsten en giften.
Redactionele inhoud, advertenties en bezorging verlopen in eigen beheer van Stichting Wijkblad Princenhage.
De opmaak en het drukken gebeurt via DRD-support.

Voor de mogelijkheden om te adverteren kunt u contact met ons opnemen via advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com.

De redactieleden stellen zich hieronder voor:

Redactieleden Wijkblad Princenhage

Helma-rondHelma Raaiijmakers
Vanaf het sluiten van de zaak (bakkerij Snels) in mei 1998 is Helma haar vrije tijd gaan invullen. Vanaf dat moment is Helma elke maandagmiddag gastvrouw op de pastorie, na de fusie in 2007 parochiehuis geheten, en Helma verzorgt daar wekelijks de Martinuskolom in het wijkblad Princenhage.
In 1998 is Helma gekozen in de parochievergaderingvan de Martinusparochie, na de fusie met de vijf geloofsgemeenschappen is Helma lid van de parochiecommissie van de Martinusparochie geworden.
Vanaf juni 1998 maakt Helma deel uit van de redactie van de Engelbrecht van Nassau, het kwartaalblad van de Heemkunde Kring Breda
Vanaf 1 januari 2001 tot 1 januari 2004 vervulde Helma het voorzitterschap van de Nederlandse Plattelandsvrouwen, tegenwoordig Vrouwen van Nu, in Prinsenbeek.
Vanaf 2001 is Helma, met veel plezier, redactielid van het Wijkblad Princenhage
corne-rondCorné Wijnings
Corné is binnen het Wijkblad verantwoordelijk voor de financiën, advertentie en bezorgcoördinator. Naast penningmeester bij het Wijkblad is Corné betrokken bij andere verenigingen en stichtingen in Princenhage:
- Penningmeester Wijkblad Princenhage
- Secretaris SGAP (Stichting gemeenschapsaccommodaties Princenhage
- Lid van CV Simpel

Ron-S-rondRon Schouwenaar
Ron is verantwoordelijk voor de opmaak en vormgeving van de advertenties in het wijkblad. Is jarenlang actie betrokken geweest bij KBS De Eerste Rith en was het laatste jaar lid van de Oudercommissie. In deze functie verantwoordelijk voor de Tentoonstelling en Magazine 40 jaar KBS De Eerste Rith. Als vormgever mede verantwoordelijk voor diverse boeken over Breda, zoals Singelboek, Breda 750, Breda Buiten, Havenboek etc… Naast zijn werkzaamheden voor het wijkblad heeft hij zijn eigen ontwerpbureau Studio ter Zake. (www.studioterzake.nl)