Onderwijs in Princenhage

In Princenhage staan twee katholieke basisscholen die beide vallen onder het bestuur van INOS.
Bewoners van Westerpark vinden in basisschool de Boomgaard de dichtstbijzijnde school.

Basisschool Sinte Maerte
Kbs Sinte Maerte heeft rond de 725 leerlingen verdeeld over 28 leergroepen. De leergroepen werken nauw samen, waarbij er aandacht is voor de zorg die ieder kind afzonderlijk nodig heeft, passend bij de leerbehoefte van het kind. Deze aandacht wordt gegeven in de leergroep door de leerkracht, in subgroepen door een ondersteunende leerkracht of onderwijsassistent of in een andere setting waarbij je je talenten kunt tonen. Sinte Maerte is ook steeds op zoek naar vernieuwingen binnen het onderwijs, waardoor de kwaliteit van ons onderwijs op peil blijft en ze de modernste middelen kunnen toepassen bij het onderwijs. Meer informatie leest u op de site van de Sinte Maerte: website basisschool Sinte Maerte

Basisschool de Eerste Rith
De eerste Rith wil op school een leef- en werkklimaat bieden, waarin alle kinderen, de ouders en het team zich prettig voelen en waarin ze met respect en zorg met elkaar omgaan. Waar iedereen welkom is. Goed onderwijs en zorg voor de kinderen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Samen stellen ze hetzelfde doel: zorgen voor een goede ontwikkeling van het kind en een fijne tijd voor hem/haar op school. Ze brengen er ten slotte een belangrijk stukje van hun leven door. De Eerste Rith is een school die voortdurend in ontwikkeling is met als doel het onderwijs zoveel mogelijk op ieder kind af te stemmen en zodoende kinderen de kans te geven zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen.
Meer informatie leest u op de site van de Eerste Rith: website basisschool de Eerste Rith

Democratische School Libertad
Libertad biedt een uitnodigende leeromgeving waarin op basis van vrijheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen, leerlingen van 12-18 jaar hun eigen leerweg kunnen gaan, hun Ik kunnen ontdekken, ontwikkelen en bekrachtigen.
Libertad wil een omgeving  bieden waarin zij vanuit eigen behoeften en drijfveren ontdekken en leren. Ze willen de mogelijkheid bieden te ontmoeten, te experimenteren en daardoor persoonlijk en intellectueel te groeien. Ze willen leerlingen leren om zelfstandig te denken.
Meer informatie leest u op de website van Democratische school Libertad: website Democratische school Libertad