Notulen Dorpsraad


Op deze pagina kunt u de verslagen van de Dorpsraad Princenhage terug lezen. (deze pagina is nog in opbouw)

Notulen van de Dorpsraadvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen

Notulen van de Dorpsraad vergaderingen 23-03-2017

Notulen AV 23 maart 2017

Notulen van de Dorpsraad vergaderingen 12-06-2017
Notulen Doprsraad 12-06-2017 belangrijkste besluiten

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 24-11-2016
24-11-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering
ALLE GEMAAKTE OPMERKINGEN PER TAFEL OVER ALV (op de ALV van 24-11-2016 werd aan de aanwezigen gevraagd om in groepjes te noteren welke aandachtspunten ze zagen voor de Dorpsraad. In dit document kunt u lezen welke opmerkingen er zijn gemaakt) 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 26-22-2015
Notulen-alv-dorpsraad- 26 nov 2015