Contactgegevens

U kunt contact opnemen met het Wijkblad Princenhage via e-mail.
We hebben geen postadres, anders dan e-mail
wijkbladprincenhage@gmail.com

Voor informatie over advertenties kunt u contact opnemen via:
advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com