Ontwikkelingen rondom De Koe

0

Wethouder Paul de Beer heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad rondom ontwikkeling in de directe omgeving van Sociaal Cultureel centrum De Koe.

Op 1 juni is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het transformeren van de kantoorlocatie aan de Liesbosstraat 43-45 naar woningen. Op 2 juli 2021 zijn raadsvragen gesteld over deze aanvraag in relatie tot De Koe.

De aanvrager van de omgevingsvergunning heeft op 30 augustus verzocht de behandeling van de aanvraag ‘on hold’ te zetten. Inmiddels is gebleken dat de aanvrager overeenstemming heeft bereikt met een partij over het overnemen van deze locatie.

Bij de aanvraag van 1 juni 2021 is een akoestisch onderzoek ingediend met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden van De Koe. Uit dat onderzoek blijkt dat bij een woonfunctie aan de Liesbosstraat 43-45 het toelaatbaar muziekgeluidniveau binnen De Koe afneemt. Dit geldt voor zowel de grote zaal als de Vlaamse schuur. In een principe-uitspraak van 25 november 2020 is als voorwaarde opgenomen dat de bestaande gebruiksmogelijkheden van De Koe als gevolg van eventuele nieuwe woningen aan de Liesbosstraat 43-45 niet beperkt mogen worden.

Deze voorwaarde blijft van toepassing, zowel op de reeds aangevraagde omgevingsvergunning als op een nieuwe aanvraag.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter