Wordt het voortbestaan van De Koe bedreigd?

1

Er heerst onrust in het dorp. Dreigt er gevaar voor Sociaal Cultureel Centrum De Koe? De Koe: ons aller dorpshuis. We vieren er carnaval, Sinterklaas, gaan er naar feesten en repeteren er met bands, het is het huis van de Avondvierdaagse: De Koe is Princenhage, Princenhage is de Koe. Gaat hier echt een einde aan komen? Dan kan toch niet waar zijn?
Het bestuur van De Koe, maar ook de Dorpsraad Princenhage en Stichting CC ’t Aogje zijn er druk mee. Wat is er aan de hand? Ik vraag het Tom Sanders, voorzitter van onze Koe.

Van bedrijfspand naar woonbestemming
“Ja, een beetje spannend is het wel. Het gaat om het volgende: Naast SCC De Koe staat een boerderij en bedrijfspand. Tot voor kort was daarin advocatenkantoor Koch gevestigd. Van hen mochten we bij grote evenementen het parkeerterrein gebruiken om de feesttent op te zetten of fietsen te stallen. Een bedrijf naast de Koe was de ideale combinatie; we zaten elkaar nooit in de weg.

Koch groeide uit zijn jasje en is inmiddels verhuisd naar een pand aan het Rithmeesterpark. De boerderij en toren werden te koop gezet. In de verkooptekst werd als eis vanuit de gemeente opgenomen: “Sociaal Cultureel Centrum De Koe mag bij een eventuele transformatie van kantoren naar woningen geen beperkingen ondervinden in de huidige gebruiksmogelijkheden van De Koe. Dit moet middels een onderzoek aangetoond worden” Kortom: wij moeten onze huidige activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Jongerius Invest was de gelukkige: deze investeringsmaatschappij uit Houten heeft de toren en boerderij weten te bemachtigen. En wil deze transformeren tot appartementen en 2 woonhuizen. Waarbij de huidige parkeerplaats wordt omgebouwd tot twee tuinen, direct grenzend aan De Koe.”

Risico’s
“Het is niet moeilijk te begrijpen dat in dit plan risico’s schuilen. De omzetting van het bedrijfspand naar een woonbestemming met tuinen grenzend aan De Koe brengt verschillende problemen met zich mee. Zo worden de vluchtwegen aanzienlijk smaller, wat met name bij evenementen als carnaval en de vierdaagse spannend is. Kunnen we de veiligheid nog borgen?

Dan is er de ventilatie en beluchting: De Koe is een oud pand, en bij grote mensenmassa’s zetten we de deuren open om beter te ventileren. Dit brengt veel geluid met zich mee. Dat is slechts een onderdeel van de te verwachten geluidsoverlast, die vermoedelijk tot de grootste problemen gaat leiden. Bij bedrijven zijn in de avonden en tijdens evenementen (de momenten waarop het in De Koe het drukst is) meestal geen mensen aanwezig. Worden het nu huizen, dan is dat een heel ander verhaal. De nieuwe bewoners gaan zeker geluid horen. Als hier al sluitende maatregelen voor getroffen kunnen worden vraagt dat om enorme investeringen. Die kunnen wij als gemeenschapshuis echt niet opbrengen.

En zeker niet onbelangrijk: Carnaval kan geen doorgang vinden in de vertrouwde vorm: de tent kan immers niet worden opgezet op de parkeerplaats, waardoor we de doorloop missen en veel minder mensen kwijt kunnen. Aangezien Carnaval onze grootste bron van inkomsten is, is dat een hele zware dobber.”


De tent met carnaval

In gesprek?
“Omdat de panden een woonbestemming moeten krijgen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Om deze aan te vragen zijn bewonersbijeenkomsten verplicht, om vragen te beantwoorden en bezwaren in behandeling te nemen. Wij hebben een van deze (online) participatie bijeenkomsten mogen bijwonen. Hier hebben we onze bezwaren gemeld. Het was fijn te merken dat buurtbewoners ons bijvielen in ons verhaal. Je merkt duidelijk dat De Koe voor onze burgers van groot belang is.

Naast deze bijeenkomst hebben we een persoonlijk gesprek gehad met Jongerius Invest en hun architect, waarmee we op locatie hebben laten zien waar onze bezwaren zitten. De architect gaf daarin aan dat hij inzag dat onze bezwaren inderdaad niet zomaar op te lossen zijn.”

Geluidsonderzoek
Jongerius heeft vervolgens een geluidsonderzoek uit laten voeren. Hierbij stond de elektronische installatie aan, op een middag zonder mensen in de Koe. Via de wanden van de toren en de boerderij werd het geluid gemeten en zo berekenen ze welke geluidsisolerende maatregelen toegepast moeten worden om onder een bepaald geluidsniveau te blijven.

“Een belachelijk onderzoek”, vindt Tom. “Omdat het totaal niet representatief is voor het geluid dat geproduceerd wordt met een volle Koe en live muziek. De isolerende maatregelen die dan uitgevoerd moeten worden gaan grote investeringen met zich meebrengen. Die kunnen wij niet opbrengen. En dan nog: wat als de deuren open staan, dan draagt het geluid een stuk verder. Het is vragen om problemen.”

Wat nu?
“Na het uiten van onze bezwaren was het een tijdje stil. Totdat we de melding kregen dat de gemeente de vergunningsaanvraag in behandeling heeft genomen. Daar schrokken we van. De gemeente had toch duidelijk aangegeven dat er geen beperkingen voor De Koe mochten zijn? Op al onze bezwaren is nog geen duidelijk antwoord gekomen. Hoe kunnen ze dan deze aanvraag in behandeling nemen? We voelen ons niet serieus genomen. Daarom hebben we met ondersteuning van de Dorpsraad Princenhage en Stichting CC ’t Aogje de gemeente en al haar fracties nogmaals een brief gestuurd. Hierin hebben we wederom onze bezwaren vermeld en onze verbazing uitgesproken dat de gemeente de aanvraag in behandeling heeft genomen. Hiermee gaan ze naar onze mening voorbij aan het belang van alle burgers in en rondom Princenhage, ten behoeve van een handjevol nieuwe bewoners. Dat zit scheef. Maar pas als de gemeente uitspraak heeft gedaan kunnen we officieel bezwaar aantekenen. We kunnen nu dus slechts wachten.”

De Koe bruist
“Juist nu komt dit proces hard aan. We zitten boordevol plannen. Verenigingen weten ons steeds meer te vinden om te repeteren, we doen meer met theater, we hebben een evenementencommissie die volop plannen maakt voor feesten en partijen, kortom: we zijn bepaald geen ingedut dorpshuis. We zijn een actief sociaal-cultureel centrum dat bovendien financieel gezond is. Dat willen we graag blijven. Dus we strijden door. Want de Koe hoort bij ons!”

Strijdt u mee? Laat uw mening horen via de comments bij dit artikel op onze FaceBook pagina: -> facebook

Wordt vervolgd! 

Delen

Over de auteur

1 reactie

  1. Ongelooflijk dat men misschien de voorkeur geeft aan een paar woningen, terwijl er veel meer mensen gebruik maken van dit wijkgebouw. Voor dit soort culturele en maatschappelijke evenementen is echt veel behoefte.

Antwoord op Adrie Annuleer reactie