Princenhaagse scholieren doen examen

0

Op vrijdag 28 mei nemen een kleine 150 leerlingen deel aan het verkeersexamen voor de basisschool. Leerlingen van basisschool Effen, Eerste Rith en Sinte Maerte zullen op deze ochtend worden getoetst op hun vaardigheid in het verkeer.

Enkele weken geleden, 31 maart om precies te zijn, hebben de leerlingen al een theoretisch examen moeten afleggen. “We zijn er trots op dat iedereen dit met goed gevolg heeft gedaan”, melden Rana Krempel en Inge den Ouden. Zij zijn de kartrekkende ouders die zich buigen over het welslagen van het examen. Het examen kan alleen plaatsvinden dankzij de ouderhulp van deze en vele andere vrijwilligers. Dit is iets waarvoor beide scholen de helpende ouders meer dan erkentelijk zijn.

Vuurproef
Tijdens het theorie-examen, hebben de kinderen het beste van zichzelf  kunnen laten zien en zijn ze allemaal geslaagd. Er vindt ook een fietskeuring plaats aanstaande vrijdag 21 mei. Komende vrijdag 28 mei wacht de jonge verkeersdeelnemers  de definitieve vuurproef. Mocht u de jeugdige fietsers tegenkomen dan weet u waarom ze zo geconcentreerd op hun fietsje zitten. In de middag staat de diploma-uitreiking gepland, waarmee we hoe dan ook hopen dat de jeugdige fietsers bijdragen aan een veilige verkeersomgeving.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter