Archeologische vondsten op het Bachmanhof

0

Tijdens een van mijn wandelingen liep ik weer eens het Bachmanhof op. Nieuwsgierig als ik ben was ik benieuwd naar de vorderingen van de woning ontwikkeling aldaar. Ik zie dat de oude smederij inmiddels prachtig opgeknapt en zelfs al bewoond is, maar op het bouwterrein zie ik vooral aarde…. en…. onderzoekers… 

Een vriendelijke dame weet me te vertellen dat er archeologisch onderzoek plaatsvindt en dat er mooie vondsten zijn gedaan. Ze is druk aan het werk dus ik vraag niet verder, maar bel even met de gemeente Breda, in de persoon van Erik Peters, gemeentearcheoloog: “Sinds 2007 is het doen van archeologisch onderzoek verplicht bij nieuwe bouwprojecten. Dit kan worden uitgevoerd door de dienst archeologie van de gemeente, of door bedrijven die gespecialiseerd zijn in dit soort onderzoek.  

Op het terrein waar het Bachmanhof komt zijn 1,5 jaar geleden proefsleuven gegraven, waarbij sporen uit de late middeleeuwen en de ijzertijd (periode 800 tot 0 voor Christus) zijn gevonden. Sporen zijn verkleuringen van de grond, die ons veel informatie geven over hoe de plek er vroeger heeft uitgezien. Palen van een huis, of bijvoorbeeld afvalkuilen, kun je zo herleiden. Deze sporen gaven ons aanleiding om verder grondonderzoek uit te voeren. Ze leidden ons tot serieus oude vondsten, zoals aardewerk en botten. Dat vervolgonderzoek heeft de afgelopen week plaatsgevonden, en heeft extra sporen uit de late middeleeuwen opgeleverd. Ons onderzoek richtte zich op de plekken die verstoord gaan worden; dat betekent waar de huizen daadwerkelijk gebouwd gaan worden. De rest van het terrein, waar geen funderingen worden gestort, werden met rust gelaten. Zo blijft er in de toekomst ook nog iets te onderzoeken met wellicht nog betere onderzoeksapparatuur.”  

“De vondsten zijn in de afgelopen periode stukje bij beetje gedocumenteerd, deze vormen nog niet een volledig overzicht. Dit wordt in de komende tijd verder uitgewerkt. We hebben een goed contact met het Princenhaags Museum, die onze vondsten te zijner tijd graag willen tentoonstellen. Zoals gezegd levert ons onderzoek veel informatie op over de ontwikkeling van Princenhage. Het lijkt er op dat Princenhage ouder is dan we tot nu toe dachten.”   

Het archeologisch onderzoek is afgerond, de bouw kan nu doorgaan. Uiteraard houden we bij het wijkblad de uitkomsten van het onderzoek in de gaten en laten we het u weten welk verhaal  er uit voortkomt is en per wanneer u de vondsten kunt bewonderen in ons Princenhaags Museum. 

En zo levert een wandeling toch weer een mooi lesje archeologie op. Ik vond het bijzonder interessant. Ik hoop u ook! Wordt vervolgd… 

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter