Hypermoderne kerk aan Ettensebaan, bestuurslid wil zorgen wegnemen

0

Aan de Ettensebaan op het braakliggend terrein naast het Generaal Maczek Memorial wil de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een hypermodern kerkgebouw voor 500 van haar gelovigen realiseren. De leden van de deze kerk staan in de volksmond bekend onder de naam Mormonen. De kerk kiest er bewust voor om transparant te zijn over hun plannen en deelt de herontwikkeling van het terrein daarom met de lokale media legt bestuurslid Joep Boom uit.

Uw wijkblad sprak uitgebreid met het bestuurslid en kreeg inzage in de plannen over het realiseren van de bouw van het nieuwe kerkgebouw waar duurzaamheid voorop staat. Het betreft een gebedshuis zonder kerktoren waarbij er vooraf aan kerkdiensten geen kerkklokken zullen luiden. De toerit naar het kerkgebouw en haar 66 parkeerplaatsen staat voorzien helemaal aan het begin van de Zuilenstraat ter hoogte van huisnummer 96, waar het bedrijf Kropman installatietechniek huist. Met een rode pijl op het kaartje kunt u zien hoe deze route loopt. Naast de genoemde parkeergelegenheid op het terrein is ook een fietsenstalling voorzien. Boom vertelt dat bewust gekozen is voor zoveel parkeermogelijkheden op het terrein om de wijk te ontzien.

De aan- en afvoer van zoveel voertuigen aan het begin de Zuilenstraat zorgt wel voor een verkeersonveilige situatie en kan opstoppingen veroorzaken stelt het Wijkblad Princenhage ter plaatse vast. Dat is nu al het geval tijdens de spits. Ondermeer een fietspad in twee richtingen aan de Ettensebaan en het in korte tijd oversteken van deze verkeersader met veel auto’s of ander verkeer levert problemen op. Voor de Gemeente Breda ligt er daarmee een taak om hier met een oplossing te komen indien zij akkoord gaat met de plannen voor de bouw van een kerk voor de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Voor de bouw van de kerk maakt de Mormoonse kerkgemeenschap gebruik van veel lokale ondernemers en ook regionale materialen. Daarnaast stellen zij de kerk open voor anderen. Hierover leest u later deze week meer op de website van het wijkblad.

Route naar de kerk vanaf de Zuilenstraat. Zie rode pijlen.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter