Streep door alle grote carnavalsactiviteiten in ‘t Aogje

0

Stichting C.C. ’t Aogje heeft bekend gemaakt een streep te hebben gezet door alle officiële carnavalsactiviteiten in en rond Princenhage voor het seizoen 2020-2021. Sinds 1956 organiseert Stichting CC ’t Aogje carnaval en voor het eerst in haar historie komt daar dit carnavalsseizoen een onderbreking in. In verband met de aanhoudende Corona-situatie, RIVM-richtlijnen en overheidsmaatregelen heeft het bestuur van Stichting C.C. ‘t Aogje met pijn in het carnavalshart het besluit genomen alle grote activiteiten voor 2020/2021 van de leutkalender te schrappen.

Gezondheid voor alles
Al eerder besloot C.C. ’t Aogje de activiteiten rond 11/11 geen doorgang te laten vinden. Dat betekent dat er dit jaar geen Prins en Gevolg zal worden geïnstalleerd en er geen officiële plichtplegingen, zoals de lancering op een volle markt, zal plaatsvinden. Ook het jaarlijkse MottoMot is dit jaar geannuleerd. Het bestuur vindt het gezien de risico’s voor de volksgezondheid niet verantwoord om dergelijke festiviteiten, waarbij mensen in grotere aantallen feestelijk bijeenkomen, te organiseren.

Afgelasting grote activiteiten in 2021
Ook zijn maatregelen als de 1,5 meter social distance en de gelimiteerde bezoekersaantallen flink beperkend ten aanzien van de beoogde sfeer, opzet en kwaliteit van de carnavalsfeesten zoals C.C. ’t Aogje gewend is te organiseren en te bieden. Mede door dit inzicht en na zorgvuldige afwegingen te hebben gemaakt, is besloten alle betrokkenen duidelijkheid te verschaffen door definitief een streep te zetten door de organisatie van onderstaande activiteiten in het huidige carnavalsjaar 2020/2021:

– 11/11 viering en MottoMot
– Verkiezing Jeugdprins en jeugdfestiviteiten
– Nieuwjaarsreceptie en inschrijving Grote Optocht
– Aogse Avonden en Senioren Matinee
– Vocaole Generaole
– Sociale tours en bezoeken Aogse scholen
– Orakel van Nil en Grôôt Aogs Opwèrm Bal
– Eerste Druppel en Lancering Prins en Jeugdprins
– Grote Optocht en Optochtbal
– Schuurfeesten, Familiebal, Dorpsbal en Oudercrèche
– Limonadebal, Aláááfff XXL Party! en Kindermiddag
– Leste Druppel

Jubileumseizoen 2021/2022
De komende periode zal C.C. ’t Aogje haar achterban alsmede haar horeca-partners, begunstigers en sponsoren nader informeren over – en daar waar mogelijk actief betrekken in – mogelijke alternatieve scenario’s. Daarnaast wil het bestuur de vrijgekomen tijd en interne actiebereidheid met positieve zin aangrijpen ter voorbereiding van haar 66e jubileumjaar, om in 2022 extra feestelijk en groots uit te kunnen pakken.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter