Inrichting Lucia Haga Terrein vordert; Dorpsraad geeft reactie

0

Hilva, Bureau voor ruimtelijke ontwikkeling, heeft een plan gemaakt voor de inrichting van het gebied Lucia Haga aan de Liesboslaan. Al langere tijd wordt nagedacht over de invulling van dit woongebied. Dit resulteert nu in een concreet vormgegeven plan.

In het najaar van 2020 wil de ontwikkelaar een bijeenkomst organiseren om deze plannen te presenteren en met omwonenden te bespreken. Zodra meer bekend is over de datum en invulling van deze avond leest u dit uiteraard terug in ons wijkblad. Afgelopen week heeft de Dorpsraad van Princenhage, bestaande uit betrokken en actieve inwoners van ons dorp die zich nauw inzetten voor onze leefomgeving, de plannen al mogen inzien en heeft de Dorpsraad in een uitgebreide brief haar reactie hierop gegeven.

Kern van deze brief is dat er veel waarde wordt gehecht aan een groene omgeving, passend in de laan zoals die is. Hieronder leest u enkele passages uit deze reactie van de Dorpsraad Princenhage op de plannen van Hilva. De volledige brief is terug te vinden op onze website: wijkbladprincenhage.net

“Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het terrein Lucia Haga moet voor Princenhage een goede aanvulling zijn qua woningen die wij in ons mooi Princenhage dorp in Breda op het moment missen en dat het project mooi aansluit om de groene omgeving. Dat het plangebied de mogelijkheid biedt een mooi ommetje te maken met aansluiting op de inmiddels gerealiseerde plukroute.”

“Graag zouden we zien dat jullie kijken naar de doelgroep ouderen en wat ze wensen om door te stromen. Dit hoeft niet altijd een appartement te zijn; maar woningen die hierop gericht zijn vinden wij heel belangrijk.”

“De sociale woningen in Princenhage zijn op dit moment  ook niet toereikend qua aanbod van nu, dus meer sociale woningbouw is een toegevoegde waarde voor Princenhage. Graag zouden we dan ook zien dat een van de woningcorporaties betrokken wordt bij de verdere uitwerking van het plan.”

“Concreet. Voor Princenhage is de invulling van het Lucia Haga terrein van groot belang om iedereen de kans te geven in Princenhage te blijven wonen.”

Reactie Dorpsraad ontwikkeling Lucia Haga terrein

 

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter