Paasboodschap

0

De evangelist Mattheüs vertelt dat drie vrouwen naar het graf van Jezus gaan en te maken krijgen met een hevige aardbeving. Mensen in Groningen weten hoe dat aan den lijve voelt. Figuurlijk gezien worden wij allemaal door het coronavirus door elkaar geschud. Onze wereld staat stil én op zijn kop. Er is verdriet om de vele doden ten gevolge van dit virus; onbehagen omdat we onze doden niet het gewenste afscheid kunnen geven; angst om zelf besmet en ziek te worden; zorg en grote onzekerheid om baan en bedrijf; enorme werkdruk voor artsen, verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers. De controle over ons bestaan lijkt ons te ontglippen. Het leven is blijkbaar niet zo maakbaar als we dachten.

De eerder genoemde vrouwen zoeken hun gedode Vriend. Zij horen dat Hij niet in de dood is gebleven, maar verrezen is. Dat is onthutsend en vreugdevol tegelijkertijd. Zij gaan weg van de plaats van de dood om het leven te zoeken. En al gaande komt Jezus hen tegemoet en zegt: ‘Wees gegroet’. Hij geeft hen de opdracht om rond te vertellen dat Hij zich zal laten zien.

Dit is de boodschap van Pasen: Jezus laat zich zien aan ieder die Hem zoekt. Dat kan omdat de dood blijkbaar niet het laatste woord heeft. Bij onze God is altijd een toekomst, anders dan wij voor mogelijk houden. Het coronavirus dat dood en verderf zaait heeft dus evenmin het laatste woord. Het kan je te denken geven. Prachtige initiatieven ontstaan er over hoe mensen in deze tijd omzien naar elkaar. Zo ontdek je misschien ook wel dat de betekenis van ons mensenbestaan gelegen is in God, die in de opgestane Jezus zich aan ons laat zien.

Zalig Pasen.

Zie voor meditatiefilmpjes onze website: Parochie Heilige Maria Magdalena

Han Geppaart
Pastoraal werker

 

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter