Plannen voor 30 nieuwe woningen in Princenhage

1

Er is een verzoek bij de gemeente Breda ingediend voor de bouw van 30 woningen op de locatie ingeklemd tussen de Haagweg, Esserstraat en Dreef. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Tussen de achterzijden van percelen aan de Haagweg, de Esserstraat en de Dreef ligt een binnenterrein dat in gebruik was als visrokerij, hobbycentrale ‘Princenhage’, een tijdelijke vuurwerkopslag en een smederij. Deze bedrijven zijn inmiddels voor het overgrote deel gesloopt. De nieuwe ontwikkeling op dit binnenterrein: 30 grondgebonden woningen rondom een centraal hof. Woningen in 9 verschillende typen. Woningen variëren van 1 bouwlaag tot 3 bouwlagen. Circa 18 woningen zijn levensloopbestendig (met een slaapkamer en badkamer op de begane grond).

Ontsluiting locatie voor autoverkeer via bestaande in-/uitritten aan de Esserstraat en de Haagweg. Uitrit tussen de woningen Esserstraat 63 en 69 wordt hoofdentree van het nieuwe woongebied
Ontsluitingen aan de Haagweg tussen de woningen Haagweg 393 en 395 en aan de Esserstraat tussen de woningen Esserstraat 23 en 37 zijn ondergeschikte ontsluitingen die uitsluitend de daar aanwezige garageboxen en parkeerplaatsen ontsluiten.

Parkeervoorzieningen voor de nieuwe woningen verdeeld over het plangebied, zodat deze niet te prominent aanwezig zijn en de uitstraling van het gebied groen kan blijven. Er is voorzien in minimaal 57 parkeerplaatsen waarmee voldaan wordt aan de parkeernorm.

Alle woningen krijgen 1 of 2 eigen parkeerplaatsen. De overige parkeerplaatsen zijn voor bezoekers.

De bouw van de 30 woningen past niet binnen het huidige bestemmingsplan voor de locatie. De gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan voor de locatie gemaakt, het ontwerp-bestemmingsplan ‘Princenhage, Haagweg-Esserstraat’.

De gemeente houdt op 10 december een inloopbijeenkomst in Herberg Het Roode Hert aan de Haagsemarkt tussen 18.30 en 20.30 uur. Vrij binnenlopen, plannen inzien en vragen stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Princenhage, Haagweg-Esserstraat’ is digitaal te raadplegen via de website de website: ruimtelijkeplannen.nl
Van 30 november 2019 tot en met 10 januari 2020 is het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Delen

Over de auteur

1 reactie

  1. Interessant, weet nog dat er vroeger de visboer zat met eigen rokerei. Er was zelfs een klein slootje, waar we soms gingen schaatsen.
    Woonde zelf op no 24, bakerij van poppel.

Laat een reactie achter