Jeugdhonk De Pitstop gaat sluiten

0

Vanaf 1997 heeft jeughonk de Pitstop een veilige haven geboden aan de jeugd van Princenhage, maar vanaf 1 januari 2020 zal de Pitstop definitief sluiten.

Yvonne Floren, al jaren actief als vrijwilliger bij de Pitstop: ‘Ruim 20 jaar staan de vrijwilligers van de Pitstop klaar voor de Princenhaagse jeugd, maar al een aantal jaren is er een duidelijke daling waarneembaar in het aantal bezoekende jongeren. Van oorsprong opgestart om de overlast van hangjeugd tegen te gaan, was de Pitstop vanaf de start een doorslaand succes. Door de jaren heen is de gemiddelde leeftijd van de bezoekende jeugd steeds lager geworden tot het actuele gemiddelde van 11 jaar/groep 8. Om de noodzaak van de opvang voor overlastgevende hangjeugd te achterhalen zijn de vrijwilligers in de afgelopen jaren continu in overleg geweest met belanghebbenden (o.a. wijkagent), om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat er in Princenhage geen of minimaal sprake is van overlastgevende hangjeugd.

Hierop hebben de vrijwilligers hun volledige aandacht gericht op de actuele leeftijdsgroep die de Pitstop nog bezoekt, zijnde 11 jaar/groep 8. Ondanks dat de samenwerking is gezocht met omliggende basisscholen, de nieuwe doelgroep direct is benaderd en er in overleg met diezelfde doelgroep een (nieuwe) variëteit aan activiteiten is aangeboden, blijven de bezoekersaantallen dalen. Ze blijven dalen tot we nu het punt hebben bereikt dat er we ons af dienen te vragen of de jeugd van Princenhage nog wel zit te wachten op een jeugdhonk. Gezien het geringe aantal bezoekende kinderen, moeten wij hier helaas ‘nee’ op antwoorden’.

Met pijn in het hart hebben de vrijwilligers daarom besloten om per 1 januari 2020 de Pitstop op te heffen. In verband met de kerstvakantie is op donderdagavond 12 december de laatste openingsavond en is de Pitstop voor de laatste maal open. Ronald Kortsmit, een van de andere vrijwilligers: ‘We nodigen alle kinderen uit om afscheid te komen nemen, of het nu gaat om de kinderen die ons ooit bezocht hebben of die ons nu nog bezoeken. Van 18.30 tot en met 20.30 uur staan wij klaar voor die laatste avond Pitstop. Met een beetje pijn in het hart, dat dan wel’.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter