Algemene vergadering Dorpsraad Princenhage

0

De Dorpsraad Princenhage nodigt u bij van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op dinsdagavond 12 maart om 20.00 uur in de Vlaamse Schuur van Gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1.

Agenda

1. Opening & Mededelingen Voorzitter
2. Terugblik algemene vergadering 10 april 2018 (Notulen)
3. Financieel verslag Dorpsraad
4. Mutatie bestuursleden, zittingsschema
5. Samenvatting wijkagent
6. Jaarverslag Dorpsraad 2018
7. Plannen en realisatie Plukroute
8. Kermis 2019
9. Memoriaal Polen
10. Ontwikkelingen nieuwe sporthal
11. Plan centrum
12. Rondvraag
13. Sluiting

Bijbehorende documenten:
Activiteiten 2018

Dorpsraad Notulen ALV 10 april 2018

Luchtkwaliteit 2018

Visie kermis Princenhage

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter