Nieuwe schooltijden Sinte Maerte vanaf augustus

0

De bezuinigingsronde binnen INOS heeft ook voor Sinte Maerte de nodige personele consequenties. Om 27 leergroepen te kunnen samenstellen zullen aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Hierdoor is besloten om een vierdaagse schoolweek voor de jongste leerlingen (groep 1) in te gaan voeren. Verder heeft de medezeggenschapsraad 6 maart ook goedkeuring gegeven voor aanpassing van de lestijden.

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de leerlingen van groep 1 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag naar school en zijn alle vrijdagen vrij van school. De leerlingen uit het tweede leerjaar gaan vijf dagen naar school waarbij we ze op de vrijdagen gaan samenvoegen tot drie leergroepen 2.

Een andere aanpassing is het verschuiven van schooltijden. Door een verschuiving van schooltijden (eerdere aanvangstijd en kortere middagpauze) wordt na schooltijd meer tijd voor intern overleg, administratie en voorbereidingen vrijgemaakt. Een aanvangstijd van 08:30 uur sluit daarnaast beter aan bij de werktijden van veel ouders. Een verkorte pauzetijd is weer een grote wens van medewerkers van de Tussen Schoolse Opvang (TSO).  

De nieuwe schooltijden gaan in vanaf het schooljaar 2017-2018.
ma, di, do en vr 08:30 tot 12:00 en 13:00 tot 15:00 uur
wo 08:30 tot 12:00

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter