Nieuwe uitstraling voor Kerkpad voorjaar 2017

1

Het kerkpad wordt in het voorjaar van 2017 helemaal opnieuw ingericht: bestrating en beplanting. Er komen bloeiende vaste planten zoals bodembedekers en heesters.  Het rommelige groen tussen de bomen wordt verwijderen, zodat de oude historische bomen meer tot zijn recht komen. Enkele bestaande beplanting blijft gehandhaafd en gesnoeid en aangevuld met nieuwe beplanting. Langs het hek van de Sinte Maerte school aan het Kerkpad komt een lage haag. Ook komen er zeven nieuwe lichtmasten op het kerkpad.

De bocht bij de parochie zal worden verwijderd zodat er een recht pad ontstaat om meer ervaringsveiligheid te creëren voor de voetgangers.  Hierdoor ontstaat er bij de kant van kerk een bredere strook groen dan dat er nu ligt. Lagere struiken komen er voor het optisch verbreden van het voetpad.

Het huidige straatwerk (betonnen trottoirtegels) gaat er uit en wordt opnieuw bestraat met mooie baksteentjes.
Het straatwerk op het pad en kerkplein wordt herhaaldelijk kapotgereden door de vrachtwagen met aanhangwagen die onderhoud pleegt aan de graven. De nieuwe ingang tot de begraafplaats wordt gecreëerd vanuit de Doelenstraat met een eenvoudige toegangspoort. De oude ingang bij begraafplaats blijft gehandhaafd voor voetgangers.

De werkgroep Kerkpad/ Kerkplein wenst u allen een fijne feestdagen en een saamhorig en liefdevol 2017.

(foto: archief Wijkblad: burgemeester Depla bezocht in augustus 2016 Princenhage onder meer het Kerkpad) 

Delen

Over de auteur

1 reactie

  1. Frans Langen op

    Het is mij niet duidelijk hoe er vanuit de Doelenstraat een nieuwe ingang voor vrachtwagens wordt gecreëerd. Wordt misschien de Doelen bedoeld?

Laat een reactie achter