Ideeën “Princenhage Begroot” gepresenteerd

2

Woensdag 20 januari zijn bij de derde bijeenkomst van Princenhage begroot de ideeën van de werkgroepen gepresenteerd. Ideeën die verder uitgewerkt moeten worden, maar waar we ook de mening van de Princenhaagse bevolking over willen horen. Zijn dit goede plannen waarvoor met geld uit de begroting geschoven moet worden of vindt u andere zaken belangrijker?

Investeren in duurzaam en veilig groen
De werkgroep Groen en Spelen wil aansluiten bij de werkgroep Buitenspelen van het wijkplan. De werkgroep heeft als motto: “In Princenhage willen we duurzaam en veilig groen.” De komende tijd werkt de groep de ideeën verder uit, maakt deze kenbaar en legt contacten met omwonenden/belanghebbenden.

Meer aandacht voor kunst en cultuur op basisscholen
De werkgroep Cultuur Scholieren heeft gekozen voor samenwerking met Sinte Maerte en de Eerste Rith om zo alle schoolgaande kinderen te bereiken. De ideeën focussen zich op meer muziekonderwijs. Vanuit de zaal is meegegeven dat beeldende en andere kunst/cultuur ook van belang is.  Er is tevens gepleit voor  het betrekken van kunstenaars en het aansluiten bij evenementen in de stad.

Meer aandacht voor (verkeers)veiligheid
Deze groep richt zich op een zestal aspecten variërend van snelheidsmaatregelen, fietsers/voetgangersbelangen en parkeerproblematiek. Tevens kijkt deze groep naar de openbare AED’s. Deze ideeën gaat de groep uitwerken in concrete voornemens.


Centrum Princenhage: een nog prettiger verblijfs- en ontmoetingsgebied
De werkgroep gaat korte en lange termijn onderscheiden – sommige zaken zijn eenvoudig en snel te realiseren en andere vergen een meerjarenblik. Het gekozen motto is: “Een nog prettiger verblijfs- en ontmoetingsgebied voor alle Princenhagenaars”. De aandacht van de groep gaat naar acht onderwerpen, wat uitmondt in drie speerpunten: historie uitventen en de Haagsemarkt en aanloopstraten  aantrekkelijker maken.

Investeren in  duurzaamheid levert geld op

De werkgroep Duurzaam dorp kijkt veel breder dan energiebesparingen op zich, maar legt de focus op stookkosten van  maatschappelijke accommodaties. Door lagere stookkosten kan er geld bespaard worden. De besparingen kunnen dan geïnvesteerd worden in waar het werkelijk om gaat: jeugd, onderwijs, zorg. Ook kijkt de groep naar de gewenste energiebesparingen van particulieren: het bevorderen van investeringen door delen van kennis, zicht op subsidies: het bieden van informatie.

Wat is het vervolg?
De plannen gaan samen met de gemeente geconcretiseerd worden en bekeken wordt wat het gaat kosten. Meer geld voor bijvoorbeeld inrichting van de Haagsemarkt, muzieklessen of het verduurzamen openbare gebouwen betekent dat ergens anders minder geld aan uitgegeven kan worden. De bewoners van Princenhage mogen beslissen wat zij het belangrijkst vinden.

De werkgroepen gaan werken aan draagvlak voor hun plannen. De bedoeling is dat straks zoveel mogelijk mensen uit Princenhage mee beslissen over hoe de begroting in Princenhage vormgegeven wordt.

Heb je een mening over de gepresenteerde ideeën? Wil je een bijdrage leveren aan een van de werkgroepen? Laat het weten aan het kernteam via princenhagebegroot@gmail.com.

Het kernteam roept alle inwoners van Princenhage op om mee te beslissen over de begroting. De eerstvolgende algemene bijeenkomsten zijn voorlopig ingepland op de woensdagavonden 24 februari en 30 maart. Zet deze data in je agenda!

Delen

Over de auteur

2 reacties

 1. Kijk voor melding over verkeersonveiligheid ook eens op het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland http://www.meldpuntveiligverkeer.nl.
  Je kan daar niet alleen je signaal kwijt maar ook hulp en materialen krijgen om zelf bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid.
  Erg leuke mogelijkheden afhankelijk van de problematiek. Hebben wij ook al een keer in de straat gedaan.

  • Goede avond
   Blij dat ik mijn verkeersergenis in Princenhage kwijt kan
   Allereerst probleem ; snelheid Niemand schijnt zich iets aan te trekken van de 30 km. zones
   b.v. nwe Heilaarstraat Doelen woonerven etc.
   Bijna dagelijks breng ik mijn kleinkinderen naar school vanaf Esserplein,Haagweg,Haagse Markt
   Deze straat wordt aan beide zijden bevolkt door schoolgaande kinderen en ouders op de fietsDaar moet dan nog auto en vrachtverkeer doorheen dat met veel te hoge snelheid
   door deze straat dendert waaronder vuilnisdiensten scooters motoren die vaak op een
   achterwiel door de straat scheuren zich niets aantrekkend van de gevaarlijjke situaties
   vaak worden we gewoon van de fiets gedrukt en je kunt geen kant uit het wachten is op
   dodelijke ongelukken
   Mijn voorstel is maak van deze straat een voetgangersdomein en sluit deze af met paaltjes
   vaste tijden voor laden en lossen
   maak van het grasveldje achter het varkentje extra parkeerplaatsen
   t Hufterverkeer is toch al een klerezooi en zal weer een hoop aan de laars lappen
   maar dan hebben we in ieder geval iets gedaan
   ik hou teveel van Princenhage om alles met lede ogen aan te zien
   m.vr.gr. Pete

Laat een reactie achter