Algemene ledenvergaderingen


Eenmaal per jaar houdt de Dorpsraad Princenhage een ledenvergadering in Sociaal Cultureel Centrum De Koe

Ledenvergadering 2019
Notulen ALV Dorpsraad Princenhage 12-03-2019

Ledenvergadering 2018
Notulen ALV Dorpsraad Princenhage 10-04-2018
Activiteiten 2018
Luchtkwaliteit 2018
Visie kermis Princenhage

Ledenvergadering 2017
Notulen ALV Dorpsraad Princenhage 23-03-2017

Ledenvergadering 2016 
Notulen ALV Dorpsraad Princenhage 24-11-2016
Alle opmerkingen per tafel ALV 24-1-2016

Ledenvergadering 2015
Notulen ALV Dorpsraad Princenhage 26-11-2015